Odpovědi na dotazy Seznam zpráv ze dne 12. 3. 2024

1) Zjišťovali jste u svých obchodních partnerů a dodavatelů, kdo může za navezení kontaminovaného materiálu do Trnové? Jaké jsou výsledky Vašeho šetření? Kdo za návoz kontaminovaného materiálů může?

Momentálně nemůžeme přesně určit, kdo je za návoz kontaminované zeminy odpovědný, počkáme na výsledky šetření policie.

2) Co se v současnosti děje v Trnové na dotčených pozemcích? Ptám se kvůli tomu, že je tam vidět pohyb techniky a přitom stále platí nařízení stavebního úřadu z Mníšku o okamžitém zastavení stavebních prací. Nedochází z vaší strany k obcházení či dokonce nerespektování tohoto nařízení?

Mníšek nařídil zastavení údajných terénních úprav, ale ty se na stavbě nikdy nedělaly. Kdyby byl Mníšek seznámen s projektem a povolením na komunikace, který je z roku 2010 a který jsme koupili s pozemky, tak by zastavení terénních úprav nikdy nevydali, protože by věděli, co je potřeba udělat a co je povoleno. Přijde mi to celé jako důsledek tlaku obce, následně krajského úřadu, aby Mníšek vyvinul činnost, i když to s jejich úřadem nesouvisí. Dle informací od dodavatele stavby jde aktuálně o přípravu materiálu do komunikací, v žádném případě o terénní úpravy.

3) Minulý týden jste sdělili, že dekontaminace začne ještě do konce týdne. Co se již v tomto směru děje?

Minulý týden (v pátek) proběhlo detailní testování zasažené oblasti, které určí přesnou lokalitu a míru znečištění, která bude potřeba zlikvidovat. Čekáme na výsledky.

4) Na druhou stranu jaká je Vaše reakce na tvrzení ČIŽP, že zahájení dekontaminace je jen těžko možné, jestliže stále ještě není znám celkový rozsah kontaminace?

Jak jsem odpověděl v předešlé otázce, v pátek se detailně testovalo a teď čekáme na výsledky testů, ze kterých bude jasné, kde přesně a v jaké míře bude potřeba problém řešit.

5) Ve svých minulých odpovědích jste uvedli, že dekontaminaci budou hradit přepravci. Kdo konkrétně bude dekontaminaci platit?

Ano, dopravci se postavili k problému tak, že celý tento problém jde finančně za nimi. Zatím to vypadá tak, že dekontaminaci budou společně platit dvě společnosti, které si nepřejí být jmenovány.

6) Ve svém vyjádření z 14.2. jste pohrozili ČIŽP žalobami. Jak jste se ohledně žalob rozhodli? Byly již podány? Pokud ano, kvůli čemu, k jakým soudům a co požadujete? Pokud jste žaloby dosud nepodali, tak proč? Podáte je, nebo jste se rozhodli nepodat?

Tuto variantu ještě s právníky zvažujeme, protože několik informací uvedla inspekce nepravdivě, ale teď je hlavním problémem a cílem vyřešit a zlikvidovat nevhodnou zeminu na projektu.

Přejít nahoru