Odpovědi Jana Šefrny na dotazy webu Seznam zprávy k aktuální situaci

Jaká je Vaše reakce na skutečnost, že testované vzorky obsahují nad povolené limity nejen polychlorované bifenyly, ale i arsen, polyaromatické uhlovodíky (PAU) a v jednom vzorku i alifatické uhlovodíky neboli ropné látky?

Testy jsem od inspekce ještě nedostal, a to i přes opakované výzvy. Poprvé jsem je viděl nyní ve vašem mailu, takže následující postup bude takový, že je předáme firmě Aston, která má na starost dekontaminaci a uvidíme, jak se nám k těmto testům vyjádří.

V rozhovoru zveřejněném na vašich stránkách je zmíněno, že jste podali trestní oznámení. Kdy, na koho a proč?

Trestní oznámení jsme podali minulý týden na neznámého pachatele. Necháme na policii, aby určila, kdo je za situaci zodpovědný. Podali jsme ho proto, že to jak naše klienty, tak nás neuvěřitelně poškozuje. Celou dobu dostával pan Vojáček testy materiálu, který mu vozili na stavbu, takže opravdu nechápu, jak je možné, že se sem něco takového vůbec dostalo.

Opět v uvedeném rozhovoru je uvedeno, že kontaminovanou zeminu necháte odvézt. Komunikovali jste o tomto záměru s ČIŽP případně s policií? Jaké je jejich stanovisko?

Pan Vojáček navrhl inspekci firmu Aston a podle sdělení pana Vojáčka s tím inspekce souhlasila, dokonce doporučila.

Kdy odvoz kontaminované zeminy začne, kdo odvoz zajistí a zaplatí a kam bude zemina odvezena?

Práce začnou už tento týden, celé to necháme na firmě Aston, která tyto situace likviduje. Dopravci nám přislíbili, že celou dekontaminaci uhradí. Kam se materiál bude odvážet, to necháme na firmě Aston.

Jak při odvozu zeminy poznáte, které části navážky jsou kontaminované s výjimkou těch, které otestovala ČIŽP?

Jak už jsem předeslal, bude to certifikovaná firma Aston, která určí postup a rozsah prací podle svého testování.

Vůči komu budete uplatňovat nároky na škody, které vám z celé situace vznikly?

Počkáme na závěr policejního vyšetřování a uplatňovat nároky na škodu budeme po tom, koho označí za viníka nebo viníky.

Přejít nahoru