Developer Domy Trnová zahájil právní kroky proti zastupitelstvu obce

Developer Domy Trnová vyčerpal většinu možností, jak s obcí Trnová vyjednat kompromisní podmínky pro novou výstavbu v obci. Nyní tak musí přistoupit k povinnosti ochrany investic a práv klientů. Developer Domy Trnová v posledních týdnech podnikl veškeré kroky, které by usnadnily pokračování výstavby nových obytných domů ve středočeské obci Trnová. „Vysvětlili jsme všechny okolnosti výstavby, které občankám a občanům Trnové nebyly jasné. Poslední sporný bod byl vyřešen, když Česká inspekce životního prostředí svými testy dokázala naše tvrzení, že při stavbě není používána jakkoliv kontaminovaná zemina.

Vedení obce přesto pokračuje v kampani proti stavbě způsobem, který nám nedává jinou možnost, než chránit jak investice, tak práva našich klientů,“ uvádí Jan Šefrna, jednatel společnosti Domy Trnová. Projekt nové výstavby v obci Trnová dlouhodobě čelí šikanózním praktikám ze strany vedení obce. Největší ohlas vzbudilo tvrzení, že se na stavbu vozí kontaminovaná zemina. Svolané setkání s občany na toto téma starosta obce Trnové záměrně řídil tak, aby na něm namísto k vysvětlení celé situace došlo k jejímu dalšímu vyostření. „Aktuální postup obecního úřadu, který nám na jedné straně brání v komunikaci s občany a na druhé straně šíří výhružky údajným dalším postupem vůči našim klientům považuji za signál, že zájmem vedení obce není konsenzuální rozvoj obce, ale vlastní partikulární zájmy,“ konstatuje Jan Šefrna.

„Právní zastoupení společnosti Domy Trnová přistoupilo ke krokům, jejichž cílem je ochránit investici a práva klientů. Jako občan Trnové dodávám, že jsem hluboce znepokojen způsobem, jakým zastupitelstvo přistupuje k výkonu svých povinností při správě obce. Součástí právních kroků proto je také odpovídající podání Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR,“ dodává Jan Šefrna, jednatel společnosti Domy Trnová.

Přejít nahoru